sk polscy adwokaci w chicago logo

JESTEŚMY, ABY CI POMÓC!

SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY PRAWNEJ

Wyślij Wiadomość

Adwokaci ds. Nieruchomości

prawo adwokaci chicago

Pomoc prawna przy obrocie nieruchomościami

Niemal każda dziedzina działalności podlega obecnie mniej lub bardziej skomplikowanym regulacjom prawnym. Nieruchomości nie są tu wyjątkiem. Za szczęśliwym właścicielem, podpisującym umowę kupna mieszkania lub domu, kryje się nierzadko długi i żmudny proces inwestycyjny, wymagający zezwoleń, decyzji, negocjacji, umów przedwstępnych i innych czynności. Powyższe zagadnienia nie wyczerpują jednak wszystkich kwestii, związanych z obrotem, zarządzaniem, czy użytkowaniem nieruchomości. Poruszanie się wśród obowiązujących w tej dziedzinie przepisów może być trudne dla laika dlatego warto zwrócić się do ekspertów – adwokatów ds. nieruchomości z KS Law Group, LLC.

Polscy adwokaci ds. nieruchomości w Chicago- niezastąpiona asysta podczas sprawy

Dobry adwokat, specjalizujący się w prawie nieruchomości, jest w stanie zapewnić profesjonalną asystę na każdym etapie prowadzonej sprawy. Od wielu lat uczestniczymy w przedsięwzięciach, związanych z rynkiem nieruchomości i inwestycjami budowlanymi. Wszechstronne doświadczenie w tej dziedzinie, pozwala nam oferować skuteczną i dobrze ukierunkowaną pomoc, tak aby nasi klienci mogli osiągać zamierzone przez siebie cele. Nasi adwokaci ds. nieruchomości w Chicago oferują kompleksową pomoc w zakresie prawa budowlanego, obsługi prawnej procesów inwestycyjnych, a także obrotu nieruchomościami. Aby jak najlepiej wywiązać się z podjętych zadań, każdy nasz adwokat Chicago z KS Law Group, LLC, współpracuje z zarządcami i pośrednikami sprzedaży nieruchomości, architektami oraz notariuszami.

polscy adwokaci chicago nieruchomosci

Prawnicy ds. nieruchomości Chicago- profesjonalizm na każdym kroku

dokumenty prawo chicago

Planowanie inwestycji budowlanych

Wiele osób dostrzega najbardziej oczywisty aspekt inwestycji budowlanej, jakim są prace projektowe i konstrukcyjne. Jednak to tylko ostatni etap całego ciągu wydarzeń, który doprowadził do powstania określonej infrastruktury. Proces inwestycyjny zaczyna się (najlepiej przy wsparciu kancelarii prawnej, świadczącej usługi z zakresu prawa nieruchomości) od analizy istniejących stosunków prawnych oraz ryzyka, jakie niesie za sobą przygotowywana inwestycja. W kolejnym etapie adwokaci z KS Law Group, LLC, pomagają w pozyskaniu niezbędnych dokumentów administracyjnych i prawnych, takich jak np. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz inne zezwolenia, zgody i zaświadczenia, wymagane przy danej inwestycji. Nasi prawnicy uczestniczą także w procesach przygotowywania i zawierania umów.

Przygotowanie umów

Proces przygotowania umowy, dotyczącej danej nieruchomości, to nie tylko redakcja i podpisanie tekstu ze zbiorem standardowych formuł. Często adwokat najpierw bada istniejący stan prawny i na podstawie ustaleń sporządza raport due dilligence. Kancelaria może na życzenie klienta przygotować opinię prawną oraz w jego imieniu negocjować warunki przyszłej umowy. Adwokaci z KS Law Group, LLC, zapewniają również kompleksową pomoc w przygotowaniu umowy w sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości, chciałby zostać obcokrajowiec. W zależności od zastanej sytuacji prawnej oraz charakteru danej nieruchomości można mówić o umowach właściwych oraz przedwstępnych, umożliwiających sprzedaż, nabycie lub otrzymanie udziałów we własności, a także takich, które mogą być niezbędne w prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych.

przygotowanie umow adwokaci
adwokaci chicago il

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Na co dzień status prawny danej nieruchomości nie jest kwestią, która spędza sen z powiek jej mieszkańcom. Istnieją jednak sytuacje, gdy uregulowanie stanu prawnego jest nie tylko wskazane, ale wręcz niezbędne z punktu widzenia użytkowników. Najbardziej oczywiste zdarzenie to nabycie własności w drodze spadku. W wielu wypadkach obecność prawnika może się ograniczyć do odczytania testamentu, jednak nie zawsze sprawa jest tak prosta. Konflikt między spadkobiercami, brak ostatniej woli oraz obecność żyjących współwłaścicieli to przykłady sytuacji, kiedy wsparcie adwokata ds. nieruchomości z KS Law Group, LLC, jest niezbędne. Ponadto konieczność uregulowania stanu prawnego może także mieć miejsce, przy znoszeniu współwłasności lub podziale nieruchomości do korzystania.

Powyższe zadania, nie wyczerpują jednak zakresu usług, oferowanych przez naszych prawników ds. nieruchomości w Chicago. Na życzenie naszych klientów, uczestniczymy także w procesie poszukiwania nieruchomości. Oferujemy pomoc prawna w sytuacji, gdy nabywcą chciałby zostać obcokrajowiec.

Call US!