sk polscy adwokaci w chicago logo

JESTEŚMY, ABY CI POMÓC!

SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY PRAWNEJ

Wyślij Wiadomość

PRAWO GOSPODARCZE I TRANSPORTOWE

Prawo Gospodarcze

logo prawa gospodarczego

W ogólnym znaczeniu prawo gospodarcze określa zakres, w jakim państwo i system prawny mogą ingerować w gospodarkę kraju. Pod tym pojęciem kryje się także zbiór norm, regulujących stosunki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, a także pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami. Prawo gospodarcze obejmuje przede wszystkim te przepisy, które definiują rodzaje oraz sposób funkcjonowania spółek, kwestie dotyczące emisji papierów wartościowych, czynności handlowe, a także zagadnienia związane z upadłością. Funkcjonowanie firmy jest regulowane zarówno na poziomie poszczególnych stanów, jak i całego państwa. Podczas, gdy przepisy federalne formułują ogólne ramy do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo stanowe zajmuje się doprecyzowaniem kwestii, zawartych w regulacjach o charakterze ogólnopaństwowym i może różnić się znacząco w zależności od siedziby firmy. Przykładowo w Illinois porozumienie o zakazie konkurencji, które pracodawca podpisuje ze swoim pracownikiem, jest obowiązkowe, natomiast w innych stanach nie ma takiego wymogu.

Najważniejsze dla przedsiębiorców akty prawne w Illinois

Z punktu widzenia przedsiębiorców, działających w Illinois, najważniejszymi aktami wykonawczymi, regulującymi strukturę, sposób działania, a także wzajemne relacje pomiędzy jednostkami biznesowymi, klientami oraz pośrednikami są: Business Corporation Act, Illinois Limited Liability Company Act and Uniform Partnership Act. Znajomość i umiejętność interpretacji tych oraz wielu innych przepisów prawa gospodarczego jest niezbędna do skutecznego prowadzenia biznesu. Ponadto należy na bieżąco śledzić wszelkie zmiany regulacji prawnych, co nierzadko wykracza poza możliwości pracowników firmy zwłaszcza, gdy prowadzi ona działalność na terenie różnych stanów lub na arenie międzynarodowej. Aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z istniejącym porządkiem prawnym, warto korzystać z pomocy.  Każdy nasz polski adwokat Chicago z KS Law Group, LLC, specjalizujacy się w prawie gospodarczym, z pewnością rozwiąże wszystkie twoje wątpliwości. Wsparcie prawników jest wręcz nieodzowne w przypadku zawierania umów, a także zaistnienia wszelkiego rodzaju sporów, dotyczących stosunków firmy z konsumentami, struktury i własności przedsiębiorstwa, czy wreszcie relacji między udziałowcami. Nasi adwokaci reprezentują również klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

prawo transportowe chicago

Prawo Transportowe

transport publiczny chicago

Jak sama nazwa wskazuje, prawo transportowe zajmuje się szeroko pojętymi usługami przewozowymi. Stanowi ono podstawę działania dla firm przewozowych, transportowych i spedycyjnych, zarówno, gdy chodzi o przewóz towarów i przesyłek bagażowych, jak również osób. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w dziedzinie przepisów jest to jedno z mniej skomplikowanych zagadnień. Niestety nic bardziej mylnego. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę szereg zmiennych, takich jak zasięg (krajowy, międzynarodowy), sposób transportu (wodny, lądowy, powietrzny) oraz rodzaj ładunku. Zarówno regularny, jak i okazjonalny przewóz osób wymaga posiadania odpowiednich licencji i / lub zezwoleń. Podobnie rzecz ma się w przypadku towarów, gdzie dodatkowym regulacjom podlega transport materiałów niebezpiecznych, który wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów oraz uzyskania niezbędnych zaświadczeń. Ponadto, poza działalnością transportową o charakterze incydentalnym bądź na potrzeby własne, większość przewozów odbywa się na podstawie umów, które muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Pomoc adwokata w zakresie prawa transportowego

Przepisy dotyczące przewozów towarów i osób są skomplikowane, a dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że wiele firm prowadzi działalność o zasięgu międzystanowym lub nawet międzynarodowym. W takiej sytuacji łatwo o popełnienie błędu, który może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Dlatego warto skorzystać z usług adwokatów z KS Law Group, LLC, specjalizujących się w prawie transportowym. Nasza kancelaria prawna zapewnia profesjonalną pomoc i obsługę w tym zakresie, która obejmuje takie działania, jak negocjowania oraz przygotowanie umów transportowych, a także zredagowanie ogólnych warunków przewozu. Kolejna grupa zagadnień, niezwykle istotnych z punktu widzenia każdej firmy przewozowej to sytuacje dotyczące niewywiązywania się kontrahenta z zawartej umowy lub z powstania szkody transportowej. W takich wypadkach pomoc prawna może obejmować nie tylko rozstrzyganie sporów lub dochodzenie roszczeń (również od podwykonawców lub dalszych przewoźników), ale także przygotowanie opinii prawnej oraz reprezentowanie klienta w procesie sądowym lub postępowaniu administracyjnym.

transport law
Call US!