Jak powinna zostać sporządzona umowa transportowa?

Transport i spedycja to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin usługowych. Niemal każdy rodzaj działalności wymaga w pewnym momencie usług doświadczonego spedytora, czy to w ramach procesu produkcji czy też dostaw sprzedawanych produktów. Konkurencja na rynku transportowym jest dosyć duża, jednak prawdą jest, że popyt ciągle rośnie. Przyjmijmy, że nadawca oraz zleceniobiorca decydują się na współpracę, co będzie następnym krokiem? Zgodnie z przepisami prawa, przewóz towarów jest traktowany jako usługa która wymaga dopełnienia należytych formalności. Niezależnie od tego, czy jest to transport regularny czy też usługa okazjonalna, podstawą zlecenia przewozu jakiegokolwiek towaru jest oczywiście spisanie umowy transportowej. Wymaga to należytej staranności, w końcu będzie to dokument na podstawie którego określone zostanie, czy każda ze stron wywiązała się z podpisanych warunków. Rodzaje zleceń transportowych są różnorodne, w związku z tym umowy transportowe mogą się znacznie między sobą różnić, zarówno pod względem formy, jak i treści. Tak czy inaczej, można wyodrębnić elementy, które zazwyczaj pojawiają się w każdym z wyżej wspomnianych dokumentów.

Co powinna określać prawidłowo sporządzona umowa transportowa?

  1. Kwestia rozliczeń i płatności – konieczne jest zawarcie szczegółowych informacji dotyczących fakturowania i płatności, w tym ostatecznych terminów i ewentualnych kar za zwłokę (odsetki, koszty windykacji, opłaty prawne).
  2. Gwarancje – istotne jest, aby nie zobowiązywać się do dokładnego czasu odbioru lub dostawy. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w tak zwanym międzyczasie.
  3. Ewentualne szkody następcze – w umowie powinno być zawarte zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody następcze, które obejmują np. zatrzymanie procesu produkcji.
  4. Bezpieczeństwo – niezbędne jest umieszczenie klauzuli dotyczącej bezpieczeństwa. Powinna ona jasno określać, że podmiot lub osoba wykonująca zlecenie będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo w trakcie wykonywanego zadania.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności – mowa tu o klauzuli określającej maksymalną kwotę odpowiedzialności, na jaką będzie narażony spedytor, jeśli roszczenie powstanie w związku ze świadczeniem usług transportowych.
  6. Zakres usług – szczegółowa lista usług i dokładnych ich opis mogą pomóc uniknąć nieporozumień, które mogłyby wyniknąć już w trakcie wykonywania zlecenia. Mowa tu także o konieczności dodatkowych opłat.
  7. Zakończenie współpracy – w umowie powinna być zawarta również klauzula dotycząca rozwiązania współpracy opisująca okoliczności, w których stosunek prawny może zostać zerwany. Umowy, które nie zawierają tej klauzuli, mogą z czasem okazać się naprawdę problematyczne.

Jak się okazuje, sporządzenie umowy transportowej wymaga sporo naszego czasu i uwagi. Jeśli chcemy mieć pewność, że żaden istotny element nie zostanie pominięty, warto udać się do doświadczonych adwokatów w Chicago. Dzięki profesjonalnej pomocy, zyskamy pewność co do rzetelności i poprawności podpisywanego dokumentu.

Leave a Comment!*

Related Posts

Kiedy otrzymam odszkodowanie pracownicze? 

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenia pracownicze z tytułu odszkodowań po wypadku w miejscu pracy, możesz się zastanawiać: „Ile dni będę czekać za wypłatą odszkodowania dla pracowników?”Radzenie sobie z bolesnym urazem…
Więcej

Adwokat Chicago, IL –…

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś zatrudnić adwokata w Chicago, jeśli napotkasz jakikolwiek problem prawny. Poniżej znajdziesz niektóre z ważniejszych przesłanek. 1. Prawo jest skomplikowane Prawo tworzone jest przez osoby,…
Więcej

Na co warto zwróci…

Każdy kto spotyka się z problemami prawnymi chciałby, żeby reprezentował go jak najbardziej wykwalifikowany adwokat będący specjalistą w konkretnej dziedzinie. Właśnie od kwalifikacji adwokata zależy w dużym stopniu czy nasza…
Więcej
Call US!