Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

wsparcie adwokackie po wypadku

Niezależnie od tego, czy przyczyna wypadku przy pracy wynika całkowicie z zaniedbań pracodawcy, czy również z winy pracownika jest to traumatyczne wydarzenie. Uszkodzenia ciała wiążą się nie tylko z koniecznością poniesienia kosztów opieki medycznej i rehabilitacji, ale także z utratą zarobku w trakcie leczenia. Na taką okoliczność Ustawa o odszkodowaniach pracowniczych stanu Illinois przewiduje , tzw. Workers’ Compensation, czyli odszkodowanie pracownicze, wypłacane niezależnie od tego, kto ponosi winę za wypadek w pracy – pracownik czy pracodawca. W teorii cały proces odszkodowawczy jest zatem prosty i przyjazny dla poszkodowanego, jednak praktyka wymaga zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi, aby ustalić czy dana choroba lub obrażenie podlega systemowi odszkodowań.

Ile można dostać odszkodowania po wypadku?

Uzyskanie odszkodowania pracowniczego nie jest sprawą oczywistą. Oprócz ustalenia, czy dane uszkodzenia ciała podlega ubezpieczeniu i pracownik będzie mógł uzyskać rekompensatę, pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku. Czasami sytuacja jest na tyle przejrzysta, że wystarczy skorzystać z ogólnodostępnych porad i samodzielnie skompletować odpowiednie dokumenty. Często jednak sprawa jest bardziej skomplikowana lub osoba poszkodowania nie czuje się na siłach, by samodzielnie dochodzić swoich praw. Dodatkową kwestię stanowi także sytuacja, w której firma ubezpieczeniowa pospiesznie próbuje zawrzeć ugodę, aby uniknąć wysokich roszczeń lub proponuje rażąco niskie odszkodowanie. W interesie osoby poszkodowanej leży wtedy kontakt z adwokatem, zajmującym się wypadkami przy pracy w Chicago.

Odszkodowanie po wypadku w pracy a wsparcie adwokata

Adwokat ds. wypadków nie tyko pomoże w poprawnym złożeniu wniosku o odszkodowanie, ale także zadba o to, aby zostało ono wypłacone we właściwej wysokości, adekwatnej do poniesionego uszczerbku na zdrowiu i związanych z nim wydatków oraz długofalowych konsekwencji. Zgodnie z prawem, poszkodowany pracownik nie tylko ma prawo do świadczeń z tytułu kosztów medycznych , niezdolności do pracy (całkowitej czasowej, częściowej trwałej oraz całkowitej trwałe), ale także wyrównania utraconego wynagrodzenia, szkolenia zawodowego lub świadczenia dla spadkobiercy (gdy pracownik zginie w wypadku). Pomoc prawnika może być także nieodzowna, gdy pracodawca celowo zignorował przepisy BHP i poszkodowany chce wytoczyć proces z powództwa cywilnego.

Leave a Comment!*

Related Posts

Kiedy otrzymam odszkodowanie pracownicze? 

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenia pracownicze z tytułu odszkodowań po wypadku w miejscu pracy, możesz się zastanawiać: „Ile dni będę czekać za wypłatą odszkodowania dla pracowników?”Radzenie sobie z bolesnym urazem…
Więcej

Adwokat Chicago, IL –…

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś zatrudnić adwokata w Chicago, jeśli napotkasz jakikolwiek problem prawny. Poniżej znajdziesz niektóre z ważniejszych przesłanek. 1. Prawo jest skomplikowane Prawo tworzone jest przez osoby,…
Więcej

Na co warto zwróci…

Każdy kto spotyka się z problemami prawnymi chciałby, żeby reprezentował go jak najbardziej wykwalifikowany adwokat będący specjalistą w konkretnej dziedzinie. Właśnie od kwalifikacji adwokata zależy w dużym stopniu czy nasza…
Więcej
Call US!