Czynniki, które mają wpływ na koszty procesów prawnych

procesy prawne chicago

Cena usług prawnych w procesie sądowym

Decydując się na dochodzenie swoich praw na drodze procesowej, należy rozważyć wiele kwestii. Oczywiście, ogromną wagę odgrywają koszty, które trzeba ponieść, aby doprowadzić swoją sprawę do końca. W wielu wypadkach trudno oszacować na wstępie, jakie będą ostateczne nakłady, gdyż wpływa na to wiele czynników. Pierwszą kwestię stanowi honorarium adwokata w Chicago. Nie istnieje niestety żaden sztywny cennik, na podstawie, którego można z góry stwierdzić, ile wyniesie wynagrodzenie w przypadku pozwu o rozwód, ile przy wniosku o alimenty, a ile, gdy na przykład prawnik reprezentuje klienta w procesie o odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego. Honorarium zależy od nakładu czasu i pracy adwokata, jak również od dodatkowych czynności, których może on podejmować się w imieniu swojego klienta. Nadal wiele kancelarii prawnych w Chicago opiera wyliczenie kosztu pracy prawnika na stawce godzinowej, jednak coraz częściej można spotkać alternatywne sposoby rozliczeń.

Jak charakter i złożoność sprawy wpływ na koszty procesu?

Inną formę ustalania honorarium adwokata, może stanowić ryczałt (np. w ujęciu miesięcznym), ustalenie górnej granicy cenowej, która nie zostanie przekroczona nawet, jeśli prawnik poświęci sprawie więcej czasu niż wynikałoby z maksymalnej kwoty, czy wreszcie wynagrodzenie za sukces. Ostatnia forma płatności jest szczególnie korzystna, gdyż w przypadku wygranej, klient płaci np. procent od zasądzonej sumy, natomiast, gdy przegra, prawnik nie otrzymuje wynagrodzenia.  Honorarium adwokata nie wyczerpuje jednak listy wszystkich wydatków w trakcie sprawy. Należy doliczyć opłaty sądowe (zwykle w stałej wysokości, niezależne od rodzaju sprawy), oraz koszty wielu czynności procesowych. Na koszt procesu wpływają także dodatkowe opłaty, wynikające z odrębnych przepisów prawa (np. opłaty imigracyjne), konieczność zgromadzenia potwierdzonych notarialnie dokumentów lub tłumaczeń przysięgłych, a także koszty zastępstwa procesowego (jeżeli zachodzi taka konieczność). Charakter i złożoność sprawy, może wymagać zaangażowania i opłacenia dodatkowych osób, np. ekonomisty, rzeczoznawcy, brokera ubezpieczeniowego, czy nawet psychologa. Aby, jak najlepiej oszacować i być przygotowanym na potencjalne koszty warto poświęcić czas na dokładną analizę sytuacji, przy wsparciu polskiego adwokata w Chicago.

Leave a Comment!*

Related Posts

Kiedy otrzymam odszkodowanie pracownicze? 

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenia pracownicze z tytułu odszkodowań po wypadku w miejscu pracy, możesz się zastanawiać: „Ile dni będę czekać za wypłatą odszkodowania dla pracowników?”Radzenie sobie z bolesnym urazem…
Więcej

Adwokat Chicago, IL –…

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś zatrudnić adwokata w Chicago, jeśli napotkasz jakikolwiek problem prawny. Poniżej znajdziesz niektóre z ważniejszych przesłanek. 1. Prawo jest skomplikowane Prawo tworzone jest przez osoby,…
Więcej

Na co warto zwróci…

Każdy kto spotyka się z problemami prawnymi chciałby, żeby reprezentował go jak najbardziej wykwalifikowany adwokat będący specjalistą w konkretnej dziedzinie. Właśnie od kwalifikacji adwokata zależy w dużym stopniu czy nasza…
Więcej
Call US!