Mediacja w zakresie prawa rodzinnego w Chicago

Mediacja jest jedną z wielu metod alternatywnego rozwiązywania sporów, która w Stanach Zjednoczonych, a w tym także i w Chicago, funkcjonuje już od wielu lat. W postępowaniu mediacyjnym, skłócone strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie wypracowują oczekiwane porozumienie. Przedmiotów sporu może być naprawdę wiele, tyle, ile problemów napotykamy w naszym codziennym życiu. Warto jednak skupić się na dziedzinie, w której mediacje wykorzystywane są wyjątkowo często, a mowa tu o prawie rodzinnym. Postępowanie mediacyjne może i w takich okolicznościach dotyczyć różnorodnych kwestii. Przede wszystkim, mediacja dotyczy tu rozwodów i separacji i zmierza do pogodzenia stron i zakończenia konfliktu. Przedmiotem postępowania są ustalenie warunków rozstania, podział majątku i sprawy mieszkaniowe, sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej, jak również kwestie kontaktów z dziećmi po zakończeniu mediacji.

Należy pamiętać, że mediacja jest dobrowolna. Bez zgody stron rozmowy nie będą się toczyć. Warto natomiast zadać sobie też pytanie, kim powinien być mediator? Tak jak było to już wspomniane, powinna być to osoba neutralna, nie opowiadająca się po żadnej ze stron. Głównym jego zadaniem jest pomaganie skłóconym stronom w wypracowaniu sensownego, kompromisowego rozwiązania. Powinien odznaczać się kompetencją i fachową wiedzą w dziedzinie prawa, stąd też mediatorem może być również adwokat rodzinny w Chicago. Istotnym jest, że mediatorzy są w obowiązku zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które pojawiły się w trakcie rozmów.

Korzyści z mediacji jest wiele, umożliwia ona samodzielnie zadecydować stronom, jak chcą, by wyglądała opieka nad dzieckiem po rozstaniu czy też jak zostaną ułożone pozostałe relacje. W wyniku mediacji powstaje ugoda, która jest dowodem na rozwiązanie konfliktu, a zawarte są w niej prawa i obowiązki obydwu ze stron. Warto skorzystać z szansy polubownego rozwiązania, jakie stwarza mediacja, szczególnie, gdy towarzyszy nam doświadczony mediator – pomoc polskich adwokatów w Chicago może okazać się tu na wagę złota.

Leave a Comment!*

Related Posts

Kiedy otrzymam odszkodowanie pracownicze? 

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenia pracownicze z tytułu odszkodowań po wypadku w miejscu pracy, możesz się zastanawiać: „Ile dni będę czekać za wypłatą odszkodowania dla pracowników?”Radzenie sobie z bolesnym urazem…
Więcej

Adwokat Chicago, IL –…

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś zatrudnić adwokata w Chicago, jeśli napotkasz jakikolwiek problem prawny. Poniżej znajdziesz niektóre z ważniejszych przesłanek. 1. Prawo jest skomplikowane Prawo tworzone jest przez osoby,…
Więcej

Na co warto zwróci…

Każdy kto spotyka się z problemami prawnymi chciałby, żeby reprezentował go jak najbardziej wykwalifikowany adwokat będący specjalistą w konkretnej dziedzinie. Właśnie od kwalifikacji adwokata zależy w dużym stopniu czy nasza…
Więcej
Call US!